Mag. Marta Novak, višja svetovalka področja II 1. in 2. triletje, z Zavoda RS za šolstvo nam je zaupala, kako poteka izobraževalni program usposabljanja otrok za vožnjo s kolesom, ki temelji na Zakonu o varnosti cestnega prometa.

Kolesar

Tudi otrok mora upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa. (Foto: iStockphoto)

Kolesarski izpit lahko pridobi, ko je star deset let.

Kljub temu da Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da se lahko samostojno po kolesarski stezi vozi otrok, starejši od osem let, otroci kolesarski izpit opravljajo v šoli pri desetih letih. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, ki je sprejel ta zakon, namreč meni: ''V 10. starostnem letu učenec praviloma že zna predvidevati potek dogajanj, znanje povezovati s prakso ter ocenjevati pojave, kot so: hitrost, oddaljenost, reakcijski čas, zavorna pot, osvetljenost, vidnost, tehnična urejenost in posledice ravnanja v prometu. To so lastnosti, ki so pomembne za samostojno, varno vključevanje otroka s kolesom v promet. V tem starostnem obdobju naj bi večina učencev, po uspešnem preizkusu znanja in praktičnih sposobnosti (kolesarski izpit), pridobila izkaznico za samostojno vožnjo s kolesom v javnem prometu.''

V šoli morajo otroci uspešno opraviti tako teoretični kot praktični preizkus, ki je sestavljen iz poligona in kolesarjenja po določenem vozišču, pri tem morajo upoštevati vse prometne predpise. Kljub temu se morate kot starši zavedati, da vaš otrok ne opravlja kolesarskega izpita šele v petem razredu, nanj ga že pripravljajo od prvega, pri čemer v okviru športne vzgoje preverijo njihovo spretnost pri vožnji s kolesom, prav tako jih že od vstopa v šolo seznanjajo s pravili obnašanja in predpisi, ki veljajo v prometu.

Tudi otrok mora upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa.

Kako naj se obnaša kot kolesar v prometu? Bodite mu za vzgled in upoštevajte Zakon o varnosti cestnega prometa, ki vam 103. členu narekuje: ''Kolesarji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če širina poti to omogoča.''

Kolesar

Otroka morate obvezno podučiti, da mora krmilo držati z obema rokama, da med vožnjo ne sme spustiti nog s pedal, da si za kolo zadaj ne sme privezati nečesa in tega vleči za sabo. Predvsem pa poudarite, da na kolesu ne sme voziti prijateljev niti sede niti stoje. (Foto: iStockphoto)

Otroka morate obvezno podučiti, da mora krmilo držati z obema rokama, da med vožnjo ne sme spustiti nog s pedal, da si za kolo zadaj ne sme privezati nečesa in tega vleči za sabo. Predvsem pa poudarite, da na kolesu ne sme voziti prijateljev niti sede niti stoje.

Zagotovo se bo v šoli naučil, da mora ponoči voziti s prižganimi lučmi na kolesu. Zakon o varnosti cestnega prometa določa tudi, da mora kolesar tudi ob zmanjšani vidljivosti voziti s prižgano belo lučjo spredaj, z rdečo pozicijsko zadaj. Zapisano je tudi, da morajo biti na kolesu zadaj rdeč odsevnik, na pedalih pa rumeni ali oranžni odsevniki, na kolesih pa rumeni ali oranžni bočni odsevniki.