Mama in otrok

Ob staršu, ki je uglašen na čustven svet otroka, bo otrok razvil varen stil navezanosti. (Foto: iStock)

Navezanost se začne graditi že takoj po rojstvu in se oblikuje v najzgodnejših izkušnjah s starši ali pomembnimi drugimi. Že kot otroci se tako naučimo zelo pomembnega vzorca, in to je, kako poiskati oz. priklicati mamo/očeta in kako ta stik obdržati. Prav ta vzorec je osnova za vzpostavljanje odnosov v odraslem življenju. Torej, če so starši na svojega otroka odzivni (znajo slišati in prepoznati njegove potrebe), potem se bo otrok počutil ljubljenega.Naučil se bo, da bodo starši vedno tam, ko jih bo potreboval. V primeru neodzivnih staršev (ne znajo oz. zmorejo prepoznati, kaj njihov otrok čuti in potrebuje) pa otrok razvije nevarno obliko navezanosti. 

Zakaj je čustvena navezanost pomembna?

– Otrok v stiski poišče oporo pri starših in se ob njih pomiri (kar mu oblikuje pogled na svet),
– starš je tisti, ki oblikuje varen stik z otrokom (pomembno je razumevanje otrokovega sveta in uglaševanje nanj),
– čustvena bližina je ključnega pomena za oblikovanje iskrenih in varnih medosebnih odnosov (kakovostni odnosi so osnova za rast in izražanje naših potencialov, so vir zadovoljstva in harmonije),
– otrok preko čustvene vezi s staršem zgradi predstavo o sebi in drugih
– tipi navezanosti se prenašajo iz generacije v generacijo (nevarno navezan starš vzgoji nevarno navezane otroke …).

Kako vzgojiti samozavestnega otroka

Oblike navezanosti:

VARNA NAVEZANOST: Ob staršu, ki je uglašen na čustven svet otroka, kar pomeni, da je odziven na njegove potrebe in zna uravnavati svoja in otrokova čustva, bo otrok oblikoval varen stil navezanosti. Počutil se bo sprejetega, varnega, ljubljenega, znal bo vzpostavljati ravnovesje v sebi, kar bo imelo pomembno vlogo pri raziskovanju sveta in navezovanju stikov z drugimi. V medosebnih odnosih bo suveren.

V odraslosti taki ljudje običajno z lahkoto vzpostavljajo stik z drugimi in jih ni strah zavrnitve. Odprto izražajo svoje misli, občutke, ne bojijo se ranljivosti. Kljub povezanosti z drugimi še vedno ohranjajo svojo individualnost.

Mama in otrok

Pri preokupirani navezanosti bo otrok negotov, tesnoben, razdražljiv. Starša se bo pretirano oklepal in ga obenem tudi zavračal. (Foto: iStock)

NEVARNA NAVEZANOST:

 - Izogibajoča navezanost
Otrok bo razvil izogibajočo navezanost ob čustveno neodzivnem, nedostopnem staršu. Že zgodaj se bo naučil, da izražanje svojih potreb pri staršu ne vzbudi odziva. Čustvene potrebe tako ostanejo nezadovoljene in otrok navzven kaže zelo malo čustev. Ob soočanju z izzivi in stisko ne bo iskal opore pri starših.

Izogibajoči stil navezanosti ima še dve kategoriji, in sicer zavračajoče izogibajočo in plašno izogibajočo.

V odraslosti se zavračajoče izogibajočemu zdi pomembno, da ohranja samostojnost in neodvisnost. Prizadevajo si za varo razdaljo do drugih, saj se bojijo, da bi jih ti prizadeli. Pogosto zanikajo potrebo po bližini in se izogibajo odnosom. Prijateljstva gradijo na podobnih interesih, manj pa na čustveni bližini. Izražanje čustev je pri njih minimalno.

Ljudem s plašno izogibajočim stilom navezanosti pa je neprijetno v bližini drugih. Bližine si sicer želijo, a se bojijo, da jih bodo drugi ranili. Težko zaupajo in ne želijo biti odvisni. V odnosih pogosto zanikajo in potlačijo svoje občutke.

5 načinov, kako vzgojiti otroka, da bo pameten in srečen

Mama

Že od rojstva naprej se med staršem in otrokom vzpostavi čustvena navezanost, ki vpliva na kakovost vseh kasnejših odnosov, ki jih oblikujemo v življenju. (Foto: Pixabay)

Preokupirana navezanost
Otrokove potrebe so s strani straša ignorirane oz. pogojevane.Lahko rečemo, da se starš odziva na otroka, vendar v skladu s svojimi potrebami in ne otrokovimi. Otrok bo pretirano navezan na starše, saj je ob njegovih nedoslednih odzivih negotov, tesnoben, razdražljiv. V tem primeru se bo otrok starša pretirano oklepal in ga obenem v primeru interakcije tudi zavračal. Do tujcev bo nezaupljiv.

V odraslosti so takšni ljudje preokupirani z odnosi, njihovo samospoštovanje je odvisno od drugih. So negotovi, tesnobni, velikokrat tudi ljubosumni in zavistni. V intimnih odnosih so pretirano odvisni in posesivni, strah jih je izgube partnerja, brez tesnih stikov se ne počutijo dobro. V partnerskih odnosih doživijo veliko vzponov in padcev.

 - Dezorientirana navezanost
Gre za kombinacijo preokupirane in izogibajoče navezanosti. Otroci si v tem primeru želijo stika, tolažbe in pozornosti, vendar se ga istočasno tudi bojijo. Iščejo stik in ga hkrati zavračajo. Gre za nasprotujoče si vzorce vedenja. Največkrat gre za otroke, ki odraščajo v fizično, čustveno ali spolno zlorabljajočih okoljih.

Takšni otroci bodo podobne izkušnje iskali tudi v odraslosti. 

Ločitvena tesnoba ob vstopu v vrtec.