babica in vnukinja

Ali za prehod meje z babico in dedkom otrok potrebuje poseben dokument? (Foto: iStockphoto)

Babica iz Krškega nas je v pismu prosila, naj se pozanimamo, ali lahko na počitnice v tujino pelje vnučka brez njegovih staršev. ''Počitnice najprej nameravamo preživeti na hrvaški obali, kasneje pa se bomo odpravili na obisk k sorodnikom v Bosno in Hercegovino. Vnuček je star šest let in bo prvič potoval v tujino brez staršev. Ali poleg njegovega veljavnega potnega lista potrebujem še kakšen dokument na mejnem prehodu?''

Pooblastilo zakonitega zastopnika

Marjan Kocjančič, vodja sektorja za upravne notranje zadeve, nam je pojasnil: ''Otrok za prehod čez hrvaško mejo ne potrebuje pooblastila zakonitega zastopnika, za vstop v Bosno Hercegovino pa morajo otroci do 18. leta imeti s sabo overjeno soglasje zakonitega zastopnika. Za ostale evropske države pooblastilo ni potrebno.''

Darja Kuclar z Upravne enote Laško nam je pojasnila glede potovanja na Hrvaško, in sicer da je z uveljavitvijo novele Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah, ki je stopila v veljavo 16. 6. 2009, bilo ukinjeno dovoljenje zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta, ki v tujino ali iz nje potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika, to je staršev ali skrbnikov. Od takrat lahko tudi mlajši državljani Republike Slovenije potujejo v in iz tujine le z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico. Dodala je: ''Ukinitev se nanaša tudi na skupinska dovoljenja, ko mladoletniki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah.''

otroci v avtu

Za prestop meje v Bosno in Hercegovino otrok potrebuje overjeno pooblastilo staršev. (Foto: iStockphoto)

Razložila nam je, da je 13. 5. 2008 stopil v veljavo nov bosanski zakon o tujcih – Zakon o gibanju in bivanju tujcev ter azilu, ki se v 17. členu nanaša na potovanje mladoletnih oseb v Bosno in Hercegovino: ''Tujec, mlajši od 18 let (mladoletnik), ki ima osebni dokument, lahko prestopi mejo Bosne in Hercegovine v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika ali osebe, ki je pooblaščena za njegovo spremljanje in ima podpisano in overjeno pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika. Mladoletnik, ki potuje brez spremstva, mora imeti overjeno soglasje staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.'' Dodatno je razloženo, da soglasje vsebuje osebne podatke o mladoletniku (EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, številka potovalnega dokumenta) in zakonitem zastopniku (EMŠO matere in očeta, datum in kraj rojstva obeh, stalno prebivališče obeh), osebne podatke o mladoletnikovem spremljevalcu (EMŠO spremljevalca, datum in kraj rojstva, številka potovalnega dokumenta, stalno prebivališče). Zapisana morata biti tudi namen in čas bivanja v Bosni in Hercegovini, ne sme manjkati podpis dajalca pooblastila. Ne pozabite, da mora biti ta dokument napisan v jeziku, ki se uradno uporablja v Bosni in Hercegovini, ali v angleščini ter overjen pri zapriseženem sodnem tolmaču, če gre za prevod.

Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije imate na voljo obrazce soglasja v treh jezikih, vse to pa lahko uredite tudi na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih.

Otrok na letalu

Otrok za potovanje z letalom potrebuje še pismo, ki ga izda letalski operater. (Foto: iStockphoto)

Toda zavedati se morate, da vaš otrok ne potrebuje starševskega dovoljenja za prehod čez mejo samo takrat, ko gre na počitnice z babico in dedkom. Darja Kuclar poudarja, da za prestop meje v Bosno in Hercegovino potrebuje mladoletna oseba soglasje zakonitega zastopnika tudi, če potuje z letalom (imeti mora spremno pismo, ki ga izda letalski operater), če gre na šolski izlet (takrat soglasje overi pristojna šolska ustanova), če sodeluje na športni, kulturni ali podobni prireditvi.

Neupoštevanje

Določba 17. člena Zakona o gibanju in bivanju tujcev ter azilu navaja tudi, kaj se zgodi, če mladoletnik ne izpolnjuje vseh zgoraj navedenih zahtev. ''Če tujec, mlajši od 18 let (mladoletnik), ne pride v spremstvu enega ali obeh staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika in ne izpolnjuje katere od navedenih zahtev iz tega člena, se zavrne in preda mejni policiji sosednje države, iz katere je poskušal vstopiti v Bosno in Hercegovino.''