Vzgojiteljica Maruša

Vzgojiteljica Maruša Rozman (Foto: osebni arhiv)

Na ta pomemben dan se ne pripravljajo samo starši in njihovi otroci. To je dan, ki zahteva tudi priprave vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki vsako leto medse sprejemejo nove idej in zabave željnih obrazkov. Za mnoge to pomeni prvo ločitev od staršev, zato so ti otroci toliko bolj občutljivi in potrebujejo posebno pozornost. Da bi se čim prej ustalili in predvsem, da bi sprejeli vrtec kot prijetno in njim na kožo pisano okolje, je želja vsake vzgojiteljice. Kako osvoji mala srca, jim pričara nasmeh na usta v tem za njih stresnem obdobju in kako skrbi za njihovo dobro počutje, nam je razložila vzgojiteljica Maruša Rozman iz Kranjskih vrtcev.
 

Kako bi opisali september? Je ta mesec stresen samo za otroka in njegove starše?

Ne le za otroka in starše, temveč tudi za vzgojitelja je septemberski mesec in z njim povezano uvajalno obdobje stresno. Nam, vzgojiteljem ni pomembno le to, da se otrok vključi v vrtec, temveč zlasti to, da je čas, ki ga preživi v vrtcu, kakovosten za njegov razvoj.

Kdaj vzgojiteljice navežete prvi stik s starši?

Pred vstopom otroka v vrtec je zelo pomembno, da vzgojiteljice navežemo prvi stik s starši, jih seznanimo s potrebnimi informacijami ter o tem, kako bo otrok preživljal dan v vrtcu. Z njimi je potrebno navezati prijeten in spoštljiv odnos, s katerem jim damo vedeti, da bo z njihovim sodelovanjem uvajalno obdobje čim manj stresno za otroka.

Kaj je pomembno za uvajalno obdobje?

Pomembno je, da se tudi vzgojiteljice nanj dobro pripravimo. Ker si želimo, da bo čim manj stresno za otroka in da bomo z njim vzpostavile prijeten in zaupljiv odnos, tudi same načrtujemo dejavnosti, preko katerih se bo otrok začel vključevati v varno, prijetno in zaupljivo okolje in mu tako pomagale pri njegovem vključevanju v »nov svet«.

Otroci in vzgojiteljica

(Foto: iStockphoto)

Kako poteka uvajalno obdobje v vašem vrtcu?

Uvajalno obdobje poteka postopoma in se kasneje podaljšuje. Tako je npr. prvi dan otrok v vrtcu le eno urico, iz dneva v dan pa se čas, preživet v oddelku, daljša. Prve dneve ga spremljajo tudi starši. Iz lastne prakse ugotavljam, da je uvajalno obdobje pri otrokih različno. Pri nekaterih traja en teden, pri drugih dalj časa. Otrok v prvih dneh skupaj s staršem spoznava novo okolje: vrtec, igralnico, igrače, druge otroke in vzgojitelja. V tem času se začne graditi tudi njegovo zaupanje do vzgojitelja.

Kako se vi pripravite na vstop novih otrok? Čemu namenjate posebno pozornost?

Sama sem opazila, da v uvajalnem obdobju namenjam veliko pozornosti področju družbe, umetnosti, gibanju ter jeziku. Otroke zlasti v prvem starostnem obdobju najbolj pritegne zvok. Otrokom veliko prepevam, jim igram na flavto ter uporabljam druge lastne in male ritmične instrumente. Na področju jezika jih zelo pritegnejo prstne igre in bibarije, s katerimi vzpostavim prijeten stik z njimi. Pomembno je, da otroku pomagam pri spoznavanju novega okolja – igralnice, igrač, ter tudi spoznavanju otrok med seboj. Otrokom v prvem starostnem obdobju omogočim, da z različnimi čuti spoznavajo novo okolje: da vidijo, slišijo, tipajo stvari v igralnici. Treba pa jim je pomagati tudi pri navezovanju stikov z drugimi. Tako velikokrat v program vključim družabne in socialne igre (zlasti v 2. starostnem obdobju), skupinske igre, preko katerih sodelujejo, si pomagajo in se spoznavajo.

Otroci ustvarjajo v vrtcu

'Nam, vzgojiteljem ni pomembno le to, da se otrok vključi v vrtec, temveč zlasti to, da je čas, ki ga preživi v vrtcu, kakovosten za njegov razvoj,' pravi vzgojiteljica Maruša. (Foto: iStockphoto)

Kako poskrbite za to, da otroci čim prej sprejmejo novo okolje?

Novo okolje oziroma vključitev otroka v vrtec zahteva od otroka prilagoditve: tu so novi ljudje in njihova pričakovanja, novi prostori, množica okoli njih, hrup, spremenjeni dnevni red, neznana hrana ter tudi nerazumevanje njegovih potreb. To sprejmejo zelo različno. Zato tudi mi vzgojitelji v uvajalnem obdobju skušamo novosprejetim otrokom prilagoditi rutinske postopke (način in čas hranjenja, počitek), kolikor je to seveda mogoče. Seveda pa nam pri tem pomagajo tudi starši, od katerih si skušamo pridobiti informacije o navadah otrok. V uvajalnem obdobju strokovne delavke skušamo otroka čim bolj opazovati in posledično s tem spoznati, saj je pomembno da spoznamo njihov razvoj (gibalen, čustven, socialen in intelektualen), da bomo temu v prihodnje lahko prilagodile tudi načrtovanje pedagoškega dela, ki bo izhajal predvsem iz njih.

Kako vam pri delu lahko pomagajo starši?

V uvajalnem obdobju mi vedno pomaga to, da mi starši povedo, kaj ima njihov otrok rad, kaj se najraje igra in kako najraje preživlja čas v domačem okolju. Vse te individualne značilnosti otroka, ki jih pridobim z njihove strani, mi omogočijo, da prilagodim svoje načrtovanje pedagoškega dela posameznemu otroku.

Zakaj imate radi svoj poklic?

Ker imam rada otroke. Že kot deklica sem želela biti vzgojiteljica. Ko sem se vpisala na študij in sem kasneje začela spoznavati naloge vzgojiteljice, sem bila samo še bolj prepričana, da si zares želim opravljati to delo. Rada sem z njimi. Mislim, da imam najboljšo službo na svetu.