Alkoholizem

Velikokrat se zgodi, da hčerka očeta alkoholika dobi partnerja, ki ima prav tako težave z zasvojenostjo, ki pa ni nujno alkoholizem – lahko je to zasvojenost s spolnostjo, igrami na srečo, drogami. (Foto: iStock)

V Sloveniji je alkoholizem eden od najpogostejših družbenih problemov. Raziskave kažejo, da se s posledicami odvisnosti od alkohola spopada kar 40 odstotkov Slovencev, kar je močno zaskrbljujoče.

Alkoholizem v družini

Alkoholizem v družini majhnemu otroku predstavlja ogromno stisko, ki je težko ubesedljiva. Otrok ob staršu alkoholiku namesto pozitivnih občutkov, izkazovanja ljubezni, čustvene varnosti, potrditve in spoštovanja dobi ravno nasprotno. Sooča se s težkimi občutki sramu, strahu, jeze in besa, kar kvarno deluje na razvoj njegove osebnosti.

Za denimo alkoholičnega očeta, ki zaradi svoje globoke stiske nima več stika z družino, je pijača na prvem mestu. Ne zanimajo ga več žena in otroci, ampak le to, da dobi svojo steklenico, ki mu omogoča omamo in ga ponese v druge, lepše svetove. Žena, ki se močno trudi, da bi kaotične razmere v družini popravila, začne nad zasvojenim možem izvajati kontrolo, saj misli, da ji bo uspelo obvladati njegovo pitje. A največkrat se to ne zgodi, družina pa še bolj tone v brezno obupa. Odnosi so nefunkcionalni, otroci pa prepuščeni sami sebi, saj nimajo nikogar, ki bi jim bil lahko starš v pravem pomenu besede. Mama z njimi ne more vzpostaviti pristnega čustvenega stika, saj je preveč okupirana z zasvojenim možem. Takšni otroci nimajo varne družine, v kateri bi našli to, kar skozi odraščanje potrebujejo. Velikokrat se celo zgodi, da postanejo postaršeni otroci, ki prevzamejo vlogo očeta ali mame, kar jih oropa otroštva in prisili k prezgodnji odraslosti.

Alkoholizem

V Sloveniji je alkoholizem eden od najpogostejših družbenih problemov. (Foto: iStock)

Otroci alkoholikov

Pri predšolskih otrocih se rade pojavljajo težave v obliki nočnega mokrenja oziroma lulanja v posteljo, pogostih nočnih mor, separacijske anksioznosti in pogostega joka. V šolskem obdobju so lahko izjemno pridni ali pa izjemno problematični. Lahko se tiho in nevidno držijo v ozadju ter težko navezujejo stike, ali pa so razredni ’klovni’, ki so jim še učitelji težko kos. Ne glede na to, kako se njihovo vedenje izkazuje, imajo oboji slabo samopodobo in težke občutke manjvrednosti. Skozi odraščanje pa se z vsemi življenjskimi izzivi to le še krepi. Razvijejo lahko motnje hranjenja in različne vrste odvisnosti, kot so denimo odvisnost od interneta in igric, nakupovanja, drog in alkohola. Gre torej za enak vzorec soočanja s težavami, kot so ga videli pri zasvojenem staršu.

Preberite tudi: To je čustveno nasilje staršev nad otroki

Še nekaj značilnosti otrok alkoholikov:

- apatičnost, depresija,

- rigidno obnašanje,

- velika potreba po perfekcionizmu na vseh področjih.

Kaj pa v odraslosti? Velikokrat se zgodi, da hčerka očeta alkoholika dobi partnerja, ki ima prav tako težave z zasvojenostjo, ki pa ni nujno alkoholizem – lahko je to zasvojenost s spolnostjo, igrami na srečo, drogami. Sin alkoholika pa se velikokrat tudi sam spopade z alkoholizmom, raziskave kažejo, da se to zgodi kar v 60 odstotkih.

Alkoholizem

V družnah, kjer se pojavlja alkoholizem, so pogosti prepiri, kričanje, včasih tudi nasilje, kar otroku predstavlja veliko stisko. (Foto: iStock)

Značilnosti odraslih otrok alkoholikov:

- velikokrat so introvertirani ali celo izolirani od drugih,

- bojijo se ljudi, zlasti avtoritet,

- nenehno iščejo potrditev in odobravanje drugih,

- bojijo se jeznih izpadov ljudi okoli njih,

- strah jih je kritike drugih,

- na življenje gledajo s perspektive žrtve,

- imajo težave z zasvojenostjo ali dobijo partnerja, ki je zasvojen,

- tlačijo svoje čustvene potrebe.

Preberite tudi: Če med nosečnostjo uživate alkohol, se zgodi to!