Družina

(Foto: Thinkstock)

Študije z univerze Illinois so potrdile, da so starejši bratje in sestre odgovorni za vedenje malčkov. Otroci se učijo lepega vedenja od svojih staršev, od bratov in sester pa, kako se je treba obnašati med sovrstniki.

Veliko raje pa malčki posnemajo svoje brate in sestre. Njihovo vedenje se jim zdi zanimivo in zato jih oponašajo. Hitreje poberejo vzorce sorojencev kot lepe navade, ki jim jih skušajo privzgojiti starši.

Laurie Kramer, vodja raziskave, meni, da morajo biti starši pozorni na vedenje starejših otrok, saj se bodo mlajši obnašali ravno tako. Če se starejši otroci odgovarjajo, so neurejeni, popivajo, se ne učijo, bo mlajše najverjetneje doletela podobna usoda. Pomembno je, koga imajo malčki za zgled. In zelo pomembno je, da starši ne pozabijo vzgajati in opominjati tudi starejših otrok.