Šola

Prvošolčkom razložite, kakšne spremembe jih čakajo. (Foto: Thinkstock)


Prvošolček

Prvi dan šole je pravzaprav eden izmed najbolj stresnih dni v življenju tako za otroka kot starše. Prvošolčki bodo prvič prestopili prag učilnice in zagledali bodo nove obraze. Nova učiteljica, nova pomočnica, novi prijatelji, nov prostor, nova pravila, nove zadolžitve …

Vloga staršev

Vse to je za nekatere prevelik zalogaj naenkrat, zato je zelo pomembno, da se že vnaprej veliko pogovarjate o šoli, kaj pravzaprav je pouk, kaj otroka čaka v dopoldanskem in popoldanskem času, ko ne bo z vami.
Nakup šolskih potrebščin in torbe prav tako lahko spremenite v nepozabno dogodivščino, ki bo otroku spremembe, ki ga čakajo v septembru, približala na manj stresen način.

Tudi vi se morate sprijazniti, da vaša deklica ali deček ni več majhna štručka, ki ste jo prinesli iz porodnišnice, temveč velik in samostojen otrok.

Žalosten šolar

Za nekatere otroke je začetek šole zelo stresen. (Foto: iStockphoto)

Otroci višjih razredov

Nekateri komaj čakajo, da se zopet srečajo s prijatelji in da jim povedo, kako so preživeli počitnice. Veselijo se novega šolskega leta, saj bodo z njimi delili tako trenutke veselja kot tudi žalosti. Skupaj bodo odprli novo zakladnico znanja in si poskušali čim več zapomniti. Vse ta čustva lahko označimo kot pozitiven stres, ki se pojavi v začetku septembra.

Druge otroke je strah, razmišljajo, kaj vse jih čaka v višjem razredu. Prav tako želijo uro zavrteti nazaj v čas brezskrbnih počitnic, ko jih popoldne ni čakalo pisanje domače naloge. Za njih je začetek šolskega leta izpolnjen z negativnim stresom.

Vloga staršev

Nič ni narobe, če otrok ne skače do stropa, ker se bo začel pouk, ampak ima v trebuhu metuljčke straha. Starši, pogovorite se z njim in izpostavite pozitivne strani učenja, obiskovanja šole. Dopustite mu, da si vsako šolsko leto sam izbere, kakšne zvezke, svinčnike, barvice, copate ... si želi.

Spomnite se svojih šolskih dni in mu pripovedujte o tem, kdo je bil vaš prijatelj, kaj ste počeli med odmorom, katere učiteljice se še danes spomnite ... Resnično pa se poskušajte izogniti opisovanju slabih izkušenj, občutij, ki so še kako živi iz vaše mladosti. Vedno znova poudarjajte, da vaš otrok postaja vse bolj samostojen in odgovoren, tako boste v njem zbudili občutek ponosa.

Obenem lahko skupaj z otrokom že sedaj postavite neke cilje, ki izvirajo iz ocen in uspeha v šoli. V pogovor poskušajte vplesti tudi temo, ki se nanaša na urnik popoldanskih obveznosti in interesnih dejavnosti. Pozorno prisluhnite, kakšni so njegovi interesi in katere tečaje želi v novem šolskem letu obiskovati.

Naj bodo njihovi začetki šolskega leta vedno znova uspešni in čim manj stresni. Naj jim septembrski dnevi ostanejo v lepem spominu vsako leto ...

Starši in otroci

Starši, pred začetkom novega šolskega leta se z otrokom pogovorite in mu tako olajšajte prehod v višji razred. (Foto: iStockphoto)