Osnovnošolcem je na voljo zgibanka Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve z naslovom Ustvarjamo družbo brez nasilja. V njej je pojasnjeno, kdo so osebe, ki jim lahko otrok zaupa, kaj se označuje kot fizično, psihično in spolno nasilje. Poudarjeno je tudi, kaj pravzaprav otrok potrebuje za srečno otroštvo. Navedena je tudi brezplačna telefonska številka 080 1552, t. i. telefon Petra Klepca, ki jo lahko zavrti v klicu na pomoč.

NE nasilju!

Ustvarjajmo družbo brez nasilja (Foto: iStockphoto)

Kdo so osebe, ki jim lahko otrok zaupa?

V zgibanki, ki jo preberite skupaj z otrokom in se o njeni vsebini pogovorite, piše, da so osebe, ki jim lahko otrok zaupa: starši, sorodniki, razrednik, učitelj, svetovalna delavka na šoli, krizni center za mlade (telefon: 080 1552) in policist (telefon: 113).

Kaj vse se označuje kot nasilje?

Fizično nasilje

Brezplačna telefonska številka 080 1552, t. i. telefon Petra Klepca, ki jo lahko otrok zavrti v klicu na pomoč


- klofutanje
- odrivanje
- pretepanje
- ščipanje
- lasanje
- in drugo

Psihično nasilje

- ustrahovanje
- kričanje
- izsiljevanje
- poniževanje
- zmerjanje
- norčevanje iz telesnih ali drugih lastnosti
- in drugo

Mobitel

Telefon Petra Klepca 080 1552 (Foto: iStockphoto)

Spolno nasilje

- dotikanje, božanje, otipavanje otrokovih intimnih delov telesa
- siljenje druge osebe, da se jo otrok dotika, boža, otipava, pa tega noče
- in drugo

Telefon Petra Klepca

Iz službe za odnose z javnostmi z Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve so nam sporočili, da od leta 2006 financirajo brezplačno modro številko za otroke z izkušnjo nasilja , in sicer 080 1552, poimenovano telefon Petra Klepca. ''Junak je v slovenski literarni zgodovini simbol šibkega pastirčka, izpostavljenega nasilju močnejših vrstnikov. Izročilo pravi, da je Peter Klepec nekoč pred sončno pripeko z vejevjem zaščitil spečo gorsko vilo, ki mu je v zahvalo podarila nadnaravno moč. Z njeno pomočjo je Klepcu uspelo spametovati svoje nasprotnike in zaščititi Obkolpje pred ponovnim vdorom Turkov. Obenem predstavlja Peter Klepec enega najbolj prepoznavnih slovenskih junaških likov.''

Nadaljujejo: ''Zelo pomembno je, da država otrokom in mladostnikom zagotovi različne, njim prijazne in dostopne možnosti, da o svojih težavah oz. stiskah obvestijo odrasle, ki jim lahko in so jim dolžni pomagati. Na to brezplačno linijo lahko otroci in mladostniki pokličejo v primeru izkušnje z nasiljem 24 ur vse dni v tednu, telefon pa je vezan na mrežo kriznih centrov za
mladostnike po vsej Sloveniji. Prednost vključevanja Kriznih centrov za mlade v takšno obliko pomoči je tudi ta, da imajo možnost nuditi otrokom in mladostnikom poleg strokovne podpore in svetovanja tudi takojšnjo varno namestitev, kadar je to potrebno.''

Kaj potrebuje vsak otrok?

V zgibanki Ustvarjamo družbo brez nasilja je navedeno, da vsak otrok potrebuje skrbne in pozorne starše, varnost in ljubezen, jasne meje in vodenje, spoštovanje njegove volje in pogoje za zdrav razvoj.

Uspešna vzgoja

''Vsi starši za uspešno vzgojo potrebujejo veščine pozitivnega starševstva, znati si vzeti čas, ki je namenjen le otroku, izmenjavo izkušenj z drugimi starši in nasvet, ko je potrebno,'' pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.