* Društvo center za pomoč mladim - Svetovalnica za mlade s podpornimi programi
Kersnikova 4 1000 Ljubljana
telefon: 01 438 22 10, 031 323 573
e-pošta: ursa.rozman(at)guest.arnes.si

* Društvo SOS telefon - Program SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: 080 11 55
p. p. 2726, 1001 Ljubljana
telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14
e-pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si

* Društvo za nenasilno komunikacijo - Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 48 22
e-pošta: drustvo.dnk(at)drustvo-dnk.si

* Društvo Ženska svetovalnica - Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
Langusova 21, 1000 Ljubljana
telefon: 01 251 16 02
e-pošta: info(at)drustvo-zenska-svetovalnica.si, zenska(at)svetovalnica.org

* Frančiškanski družinski inštitut - Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju
Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
telefon: 01 200 67 60

* Papilot - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja - Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
telefon: 01 524 12 40
e-pošta: info(at)papilot.si:
- CPŽ LJUBLJANA: 01 524 12 40, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
- CPŽ KRANJ: 04 202 72 00, Bleiweisova 6, 4000 Kranj
- CPŽ JESENICE: 04 583 60 40, Železarska cesta 8, 4270 Jesenice
- CPŽ VELENJE: 03 586 33 30, Efenkova 61, 3320 Velenje
- CPŽ MURSKA SOBOTA: 02 527 19 00, Plese 9, 9000 Murska Sobota
- CPŽ PTUJ: 02 771 10 17, Obrtniška 11, 2250 Ptuj
- CPŽ KOPER: 05 625 01 34, Vanganelska 18, 6000 Koper

* Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja
p. p. 211, 1001 Ljubljana
telefon: 01 425 47 32, 080 21 33
e-pošta: info(at)zavod-emma.si

* Zveza prijateljev mladine Slovenije - TOM telefon
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
tel: 01 239 67 20, 080 12 34
e-pošta: zpm.slovenije(at)zveza-pms.si