Speči dojenček

Ime Marko izhaja iz latinskega imena Marcus. Ime največkrat povezujejo z rimskim bogom vojskovanja Martom. Na boga Marta se nanaša tudi mesečno ime marec, to je Martius mensis. Ime Marko so nekdaj dobivali otroci, rojeni v mesecu marcu.

Pri nas je Marko zelo pogosto ime, po statističnih podatkih je uvrščeno na 7. mesto.