Speči dojenček s kapico

(Foto: iStockphoto)

Zaščitnik usnjarjev

Upodobil ga je tudi Michelangelo, kot detajl Poslednje sodbe v Sikstinski kapeli. Obraz na Jernejevi odrti koži je Michelangelov avtoportret. Ime Batolomej izvira iz aramejskega jezika, kar lahko pomeni tudi "sin oranja". V grščini so njegovo ime zapisali kot Bartholomeos. Izvir slovenske oblike Jernej je teže razložiti, lahko pa gre za zamenjavo z imenom Irenej. Po starem izročilu je Jernej odšel oznanjat krščanstvo najprej v Indijo, pozneje pa še v Armenijo. V Armeniji ga je doletela tudi mučeniška smrt, saj so mu še živemu odrli kožo s telesa in ga potem križali z glavo navzdol. To je razlog, da ga štejejo za svojega zavetnika usnjarji. Tudi upodobitve svetega Jerneja po navadi prikazujejo kako drži v eni roki velik nož, v drugi pa svojo kožo.

Slovenske različice

V Sloveniji je bil Jernej v preteklosti zelo priljubljen svetnik in zato se po njem imenuje precej slovenskih imen: Jernej, Nejc, Šentjernej, Bartol, Jarač, Jernač, Nejc , Nejo, Neo…To so izpeljanke, ki si izhahjajo iz prvobitnega imena. Zelo poznano slovensko književno literarno delo, je Cankarjev hlapec Jernej in njegova pravica.