novorojenka

Novororenka Estera. (Foto: iStockphoto)

Po svetopisemski knjigi, ki je poimenovana po njej Knjiga o Esteri. Estera je bila Judinja, ki je kot ujetnica postala najljubša priležnica perzijskega kralja Ahasvera (Kserkses I.) in je  rešila Jude v Perziji pred pokolom, ki ga je pripravil spletkarski kraljevi svetovalec Haman. Njeno hebrejsko ime je bilo Hadassah, kar pomeni "mirta" (zimzelena rastlina), in oblika Esther naj bi bil perzijski prevod zanj.

Pravega slovenskega prevoda nima

Nekako vsa imena izhajajo iz mezopotamije in so potemtakem dobila različne inačice, žal Estera nima veliko imen niti v svetopisenskem imenu niti v drugačno izraženih in zaželjenih imenih. Pomeni "zvezdo" , zvezdo, ki sveti in izpopolnjuje ljudi, narode in ljudstvo nasploh. Estera je samo ena in taka bo ostala za vedno, brez vrednosti, do drugih ljudi, ki jih poznamo evropejci. Zvezda  (estrera) je od nekdaj nosila, srečo, ljubezen in plodnost......Veliko kasneje so se po svetu razvile nekakšne različice kot so Ester, Esterina, Esterka, Esther, Esti, Estika, Ester, Esterina, Esterka, Esther, Esti, Estika, Stella......Po podatkih SURSa je bilo leta 2007 v Sloveniji 185 ženskih oseb z imenom Estera.