Družabne igre

Na kmetiji "Na jasi" vsako leto potekajo posebne počitnice za otroke. (Foto: osebni arhiv)

Nedaleč proč od Šmartnega pri Litiji, natančneje na Preski, se na dobrih 600 m nadmorske višine nahaja prav posebna kmetija. Na njej vsako leto priredijo počitnice pod naslovom "Srednjeveški tabor." Tako se otroci teden dni "Na jasi" spoznavajo z različnimi načini življenja v srednjem veku in uživajo ekološko pridelano hrano, ki jo s pomočjo vzgojiteljev tudi sami pripravljajo. Med "obvezne" delavnice sodijo tudi polstenje (ročna izdelava prvega blaga), rezljanje palic, sulic in lokov, nabiranje in spoznavanje zelišč, skrb za domače živali ter srednjeveške viteške igre, pesmi in plesi.

Igranje na piščal

Jutranji zvonec ni ura, temveč nežen zvok piščali. (Foto: osebni arhiv)

Natrpan urnik

Seveda na kmetiji ni telefonov, televizije, radia, pa tudi interneta ne potrebujejo. Športni učitelj Primož otroke zjutraj nežno zbudi s pesmijo na piščali. Zatem sledi zajtrk in po njem se na bližnjem travniku začne vsakodnevni srednjeveški ples in nato še nekatere igre, da se otroci dodobra zbudijo. Gospodarica Frančiška Imeri nam je povedala, da imajo otroci vsak dan pet obrokov - hrana je večinoma vsa z njene kmetije. Biodinamično pridelujejo žita, sadje in zelišča. Okrog kmetije raste mnogo hrušk, jablan, češenj, orehov in sliv.

Otroci se na kmetiji naučijo tudi peke kruha iz pire, pšenice in tritikale (križanca med pšenico in ržjo). Po športnih dejavnostih dobijo prvo malico. Ko si nekoliko odpočijejo, gredo v pokrito delavnico, kjer rezljajo orodje in orožje. Tudi pri pripravi kosila sodelujejo vsi. Vsak dobi svojo zadolžitev in nikoli ni nikakršnih težav. Po kosilu je čas čas za počitek, ki pa ga običajno izkoristijo za proste aktivnosti na vrtu. Popoldne je na vrsti polstenje …

Polstenje

Polstenje je prastara oblika izdelovanja blaga. (Foto: osebni arhiv)

Polstenje je prva tehnika predelava volne za oblačila. Prvi zapisi o volni segajo v čas Babilonije, današnji Iran. Že samo ime dežele pomeni – dežela volne. Najstarejši dokazi o polstenju so stari 8500 let in so bili najdeni v Turčiji. Bogato tradicijo najdemo v osrednji Aziji, predvsem v predelih, kjer so živela nomadska ljudstva. V teh deželah so izdelovali predvsem preproge. V evropskih deželah ima polstenje prav tako dolgo tradicijo. Homer piše v Iliadi o Odiseju, ki nosi zaščitno vojaško obleko, narejeno iz polsti. Tudi v Sloveniji imamo tradicijo polstenja, ki so ga v zadnjem času oživili na Solčavskem. Alja Venturini, strokovnjakinja za polstenje na kmetiji "Na jasi" nam je povedala, da lahko iz polsti izdelujemo copate, pokrivala, šale, nakit …

Priprava kosila

Pri kuhanju kosila dobi vsak otrok svojo zadolžitev. (Foto: osebni arhiv)

 

Ko pade mrak

Otroci so zaposleni prav do večera. Seveda imajo medtem tudi proste trenutke, ki so namenjeni samo njim. Neverjetna je tudi povezava med deklicami in dečki, med katerimi ni rivalstva in tekmovanja. Pri vseh opravilih si vedno in z veseljem pomagajo. Po večerji posedejo okrog ognja, za katerega ves  teden skrbi eden izmed otrok, imenovan "kurjač," ki mora paziti, da ogenj nikoli ne ugasne. Ko sonce zaide se usedejo okoli ognjišča, zapojejo nekaj srednjeveških pesmi, potem pa si prav kmalu zaželijo spanca po delovnem dnevu.