Novorojenček

(Foto: Thinkstock)

Pred drugo svetovno vojno je ime Maja dobila le redkokatera takrat rojena deklica. Zelo modno pa je postalo v 80. letih prejšnjega stoletja: takrat se je namreč rodila tretjina vseh danes živečih prebivalk z imenom Maja. Največ se jih je rodilo v letih 1979-1985 in 1988-1991. Takrat je bilo ime Maja med novorojenimi deklicami na prvem mestu.

V 70. letih 20. stoletja, se je "tradicija" v poimenovanju novorojenčkov prekinila: Marija, ki je bilo do leta 1969 najpogostejše žensko ime, je namreč zdrsnilo na 22. mesto, na osmo mesto pa se je že povzpelo ime Maja, ki se je z vsakim naslednjim letom uvrstilo še višje in je počasi prevzemalo "vlogo" imena Marija. Maja je bilo potem eno izmed desetih najpogostejših in najbolj priljubljenih imen do leta 2005.

V Sloveniji ima 16 odstotkov vseh Maj ali vsaka šesta rojstni dan v maju. To je približno še enkrat toliko kot v katerem koli drugem mesecu. Povezava med imenom Maja in poimenovanjem tega meseca je očitna. Vendar pa je, kot je zapisano v knjigi Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji, povezava z imenom meseca gotovo tudi posledica tega, da je maj tudi Mariji posvečen mesec. Avtor navaja tudi to, da Maja izhaja iz nemškega (in skandinavskega) imena, ki je krajša oblika imena Marija, in imena rimske boginje plodnosti, Maie, po kateri je peti mesec v letu dobil ime.

Največ Maj je lani živelo v osrednjeslovenski regiji in tam se je ime tako kot v celotni državi uvrstilo po pogostnosti na tretje mesto. Tretje najpogostejše ime je bilo tudi v gorenjski in zasavski regiji, med osmimi najpogostejšimi ženskimi imeni pa tudi v drugih, razen v pomurski regiji, kjer se je uvrstilo na 16. mesto.

Nekaj žensk v Sloveniji svoje ime zapisuje drugače kot preostale, in sicer 50 kot Maya in sedem kot Maia.

Do leta 1994 je ime Maj, ki izhaja iz poimenovanja petega meseca v letu, dobilo razmeroma malo novorojenih fantkov, potem pa čedalje več in v letu 2003 je število novorojenčkov s tem imenom prvič doseglo 100, v vsakem od naslednjih let pa je bilo to število vedno višje od 100.

Na začetku 2016 je v Sloveniji živelo 1884 moških z imenom Maj s povprečno starostjo nekaj več kot osem let. Tedaj je bilo to ime med vsemi moškimi imeni na 118. mestu po pogostnosti, med moškimi, rojenimi po letu 2000, pa celo na 22. mestu.

Tudi moških z imenom Maj se je rodilo največ v maju, 19 odstotkov. 291 Slovencev pa zapisuje svoje ime kot Mai.

V Sloveniji pa takih imen ne dajemo. 

Rojstvo

(Foto: Thinkstock)