Priprava na porod

Če rodite v tujini, morate rojstvo vpisati v matični register v Republiki Sloveniji. (Foto: iStockphoto)


Za vpis rojstva iz tujine v matični register Republike Slovenije nujno potrebujete izpisek tujega organa, na katerem sta nujno zavedena tako tuje mesto kot tudi tuja država. Velja le takšen, ki je izdan na mednarodnem obrazcu oziroma po zakonih, ki veljajo za overitve listin v mednarodnem prometu.

Otrokovo rojstvo iz tujine vpišete pri matičarju pristojnega organa, in sicer v kraju, kjer imate kot otrokovi starši stalno prebivališče (ki ga imate v osebnih dokumentih navedenega kot zadnjega). Če ste imeli več stalnih prebivališč v Republiki Sloveniji, potem lahko sami določite enega. Skratka, pomembno je, da v času uradnih ur opravite vpis v register na pristojni upravni enoti svojega stalnega prebivališča.

Ministrstvo za notranje zadeve poleg tega pojasnjuje: ''Če izpiska ni mogoče pridobiti, se rojstvo lahko vpiše v register na podlagi odločbe pristojnega organa, če stranka predloži druga dokazila, ki nesporno dokazujejo čas in kraj nastanka matičnega dejstva.''

V treh dneh bodo o vpisu rojstva od matičarja obveščeni vsi organi v Sloveniji, ki zakonsko potrebujejo otrokove podatke.

Dojenček ki spi

Matičar bo sporočil vsem ostalim organom otrokove podatke. (Foto: iStockphoto)