1. Eva

Ime Eva je svetopisemsko, izhaja iz grškega Eua, le-ta pa iz hibrejskega Havvah. Pomeni 'mati živeč'. V stari zavezi je zapisano,d a sta bila Adam in Eva prva človeka.. Včasih so ime Eva dajali nezakonskim deklicam in jih tako zaznamovali že ob krstu.

V Sloveniji je 8.252 ženskam ime Eva, med vsemi imeni je to uvrščeno na 16. mesto. Od leta 2001 do 2015 je 4.045 deklic dobilo to ime. Največ Ev živi v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa na Koroškem.

Dojenček

(Foto: iStockphoto)

2. Nika

Nika je različica imena Nikolaja, Nikolina, Nikica. Moška različica tega imena je Nikolaj, Niko, Nik.

V Sloveniji živi 7.022 žensk, ki jim je ime Nika. To ime je po pogostosti uvrščeno na 31. mesto. Od leta 2001 do 2015 je 3.940 deklic dobilo ime Nika. Največ Nik živi v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa v zasavski.  

3. Sara

Ime Sara izvira iz hebrejščine in pomeni princesa, vladarica, kneginja. V stari zavezi je Sara Abrahamova žena. Različice imena so: Sarina, Sali, Sarah, Saraja, Sari, Sarita, Šara, Šarika, Šarka, Šarlota, Šopkica.

V Sloveniji živi 7.854 Sar in to ime je uvrščeno po pogostosti na 22. mesto. Od leta 2001 do leta 2015 je 3.863 deklic dobilo ime Sara. Največ Sar živi v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa posavski.

4. Lara

Ime Lara je skrajšana različica imena Larisa ali Laura. Obstajata še dve različici tega imena, in sicer Sara in Larism. Ime je pri nas psotalo popularno zaradi junakinje, ki igra v filmu Doktor Živago.

V Sloveniji je 5.066 Lar, kar to ime uvršča na 54. mesto. Od leta 2001 do 2015 je 3.504 deklic dobilo ime Lara. Največ jih živi s tem imenom v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa na Koroškem.

5. Ana

To ime je svetopisemsko, gre za hebrejsko različico Hannah. Pomeni ljubkost, milost. Poznamo številne različice: Anči, Ančica, Anda, Ane, Anela, Anelija, Anka, Nanja, Nanča, Nuška, Anna  in še bi lahko naštevali.

V Sloveniji je 26.394 An, kar po pogostosti uvršča ime na 2. mesto. Od leta 2001 do leta 2015 je 3.422 deklic dobilo ime Ana. Naj več An živi v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa primorsko-notranjski.

Dojenček

(Foto: Thinkstock)