Novorojenček

Takoj po rojstvu bo vašega novorojenčka pregledal zdravnik. (Foto: iStockphoto)

Podatki v materinski knjižici

Po porodu bosta zdravnik ali babica v vašo materinsko knjižico v za to namenjen razdelek vpisala vse o poteku poroda: kdaj se je začel, kakšna vstava je bila, kako je potekal in kako se je končal itd., v razdelek o novorojenčku pa se vpiše tudi oceno po Apgarjevi lestvici.

Kaj se ocenjuje?

Apgarjeva lestvica nosi ime po pediatrinji in anesteziologinji Virginii Apgar. Po njej se ocenjujejo novorojenčkov srčni utrip, dihanje, mišični tonus, vzdražljivost in barva kože, in sicer s točkami 0–2 za vsak parameter, kar skupno lahko nanese 10 točk (najvišji seštevek).

Ocene:• dobra ocena v prvi, peti in deseti minuti je 7–10,
• zmerna ocena je 4–7,
• nizka ocena je 0–3.

Lestvica točkovanja:

Otrok/točkovanje 0 1 2
Izgled (Apperance) bled/sivkast moder rožnat/rdeč
Utrip (Pulse) nezaznaven <100 100 in >100
Vzdražljivost (Grimace)  odsotna kremženje kašljanje/kihanje
Mišična aktivnost (Activity) mlahav/ne joka komaj giba/slabotno joka živahno joka
Dihanje (Respirations) ne diha nepravilno diha normalno diha
nosečniške težave

Ocena po Apgarjevi lestvici ni pomembna kot napovedni dejavnik za otrokov nadaljnji razvoj. (Foto: iStockphoto)