Izbrali smo 5 najpogostejših fantovskih imen v obdobju od leta 2001 do leta 2015.

1. Luka

Ime Lucas je skrajšano iz Lucanus in pomeni ''tisti, ki izhaja iz južne italijanske pokrajine Lukanije''. Povezujejo ga tudi z latinsko besedo lux, v rodilniku lucis, kar pomeni svetloba, sijaj. Različice imena so: Lukas, Luke, Lukec, Lukež, Luki. Ime Luka nosi 1.991 moških. Med vsemi moškimi imeni je to ime po pogostnosti uvrščeno na 11. mesto. V 2016 se je rodilo 20.345 otrok. Največ dečkov je dobilo ime Luka. V obdobju  od leta 2001 do leta 20015 je to ime dobilo 5.295 dečkov.

2. Jan

Ime Jan je različica imena Janez. Pomen najdemo v hebrejščini, in sicer "Jehova je bil milosten".Po statističnih podatkih je v Sloveniji 7.852 Janijev. Po pogostosti je uvrščeno na 31. mesto. Od leta 2001 do 2015 je kar 3.602 dečkov dobilo to ime. Največ Janov je doma v osrednjeslovenski pokrajini. 3.602 dečka sta dobila ime Jan v obdobju od leta 2001 do leta 2015.

3. Nik

Nik je različica imena Nikolaj. Pomen imena najdemo v grškem jeziku in razlaga je: ''zmaga ljudstva''. Statistični urad Slovenije navaja, da je v Sloveniji kar 4.357 moških s tem imenom. Po pogostosti je uvrščeno na 60. mesto. V obdobju od leta 2001 do leta 2015 je dobilo to ime kar 3.542 fantkov.

Dojenček

(Foto: iStockphoto)

4. Žan

Moške različice imena Žan so Žandi, Žane, Žani, Žanino in Žanko. Gre za različico imena Janez, korenine pa so v francoskem imenu Jean. V Sloveniji je 6.368 moškim tako ime. Po pogostosti je to ime uvrščeno na 40. mesto. Največ Žanov živi v osrednjeslovenski pokrajini, najmanj pa v primorsko-notranjski. V obdobju od leta 2001 do leta 20015 je 3.509 fantkov dobilo to ime.

5. Nejc

Gre za tvorjenko na –c, nastalo s krajšanjem – Jernej. Slednje ime izhaja iz imena Bartolomaeus, če gremo še nazaj v zgodovino, najdemo korenine v imenu Bar Talmaj, kar pomeni sin Talmaja. Moške različice tega imena so: Jernej, Nec, Nej, Nejče in Nejko. V Sloveniji je 7.265 moškim ime Nejc, po pogostosti je uvrščeno na 34. mesto. V obdobju od leta 2001 do leta 2015 je 3.438 otrok dobilo ime Nejc. Največ Nejcev živi v osrednjeslovenski pokrajini, najmanj pa obalno-kraški.

Novorojenček

(Foto: Thinkstock)