Duda

(Foto: iStockphoto)

 

Raziskovalci so v študijo vključili 128 otrok, stare od tri do pet let, preučevali pa so navade, ki lahko vplivajo na njihov govor. Starši so jim dali informacije o tem, izpostavili so tudi, ali so v zgodnjem otroštvu imeli dudo. Nato so analizirali otrokov govor.

Izpostavilo se je, da so otroci, ki so jih mame dojile do devetega meseca, imeli manj možnosti za govorne motnje. Tisti, ki so sesali prst ali uporabljali dudo več kot tri leta, pa so imeli trikrat večje možnosti za razvoj govornih motenj, v primerjavi s sovrstniki, ki tega niso počeli.

Strokovnjaki so s pomočjo takšnih rezultatov zaključili, da ima lahko dolgotrajno sesanje palca ali uporaba dude odločujočo vlogo pri razvoju govora pri majnih otrocih.